Seren Hellings, Crio

 

Created by Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, as part of Who Do I Think I Was? Who Do I Think I Was? is an arts and heritage project led by Head4Arts and supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund. Mae Pwy Ydw i’n oeddwn I? yn brosiect celf a threftadaeth cyfranogol dan arweiniad Celf ar y Blaen a gefnogir gan y Loeri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri. The entire project is documented on inspiredbyhistory.cymru

Facebooktwitterpinterestby feather