The Tribunal

 

Created by Blaenau Gwent Senior Youth Theatre as part of “Who Do I Think I Was?”
Crëwyd gan y Blaenau Gwent Senior Youth Theatre fel rhan o “Pwy Ydw I’n Meddwl Oeddwn?”
“Who Do I Think I Was” is a Head4Arts project, supported by the National Lottery through the Heritage Lottery Fund and delivered in partnership with Gwent and Glamorgan Archives.
“Pwy Ydw i’n Meddwl Oeddwn I?” yn brosiect Celf ar y Blaen, a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri a’i gyflwyno mewn partneriaeth â Archifau Gwent a Morgannwg

Facebooktwitterpinterestby feather